Logo-SDH-Bordovice
SDH-Bordovice


Současnost sboru

V současné době má náš sbor 95 členů. Z toho je 14 mladých hasičů a 20 žen.


Výbor sboru pracuje pod vedením starosty bratra Ludvíka Kostelníka a schází se každé první pondělí v měsíci.


Zásahová jednotka sboru má 13 členů. Velitelem je bratr Petr Bordovský. Jednotka je začleněna do kategorie JPO - 5. Schůzky členů jednotky se konají každé úterý. Hlavní náplní schůzek je péče o hasičskou techniku a vybavení. Další oblastí náplně jsou školení členů jednotky, tréninky na soutěže v požárním sportu, pomoc obyvatelům obce např. s čištěním studní. V současné době také probíhá malá rekonstrukce vnitřních prostor dílny.


Mladé hasiče vede sestra Monika Veselková spolu se Zdeňkem Kamasem. Jejich schůzky probíhají každé úterý odpoledne.


V roce 1956 byla dokončena budova současné Hasičské zbrojnice, která slouží svému účelu dodnes. SDH z budovy, která je ve vlastnictví obce, využívá garáž, dílnu, požární věž a jednu z místností. Ve zbývající části budovy je kancelář obecního úřadu, pošta, knihovna a dvě živnostenské provozovny.


Požární technika našeho sboru se omezuje pouze na motorovou stříkačku PPS - 8 a motorovou stříkačku PPS - 12. V roce 1992 byl pro náš sbor zakoupen starší automobil Avia.


Vlastníme a náležitě udržujeme také historickou motorovou stříkačku, zakoupenou v roce 1940 ze sbírky.


Náš sbor se významně podílí na kulturním životě v obci. Do nedávné doby jsme pravidelně pořádali plesy, ale vzhledem k tomu, že v obci není společenský sál, museli jsme tuto tradici opustit. Naopak rozvíjíme a stále pokračujeme v pořádání tradičních letních večerů v Dobečkovém hájku za budovou Hasičské zbrojnice.


Každý druhý rok pořádáme ve spolupráci s Obecním úřadem "Vatru" u příležitosti výročí osvobození naší obce. V posledních letech už tradičně zveme občany na Novoroční ohňostroj. V rámci střídání pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu, se pravidelně utkávají družstva našeho okrsku na místním hřišti. Zatím poslední soutěž jsme pořádali v červnu letošního roku. Každých pět let si připomínáme založení našeho sboru. Loni jsme oslavili již 115. výročí.
[CNW:Counter]

© Mirouš 2004 - 2009zpět na úvodní stránku